Prawo karne

blog-image

Zapewniam wsparcie w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia. Reprezentuję klientów przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze oraz w trakcie postępowania sądowego. Udzielam pomocy także po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

Sporządzam wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz odbywanie kary w ramach systemu dozoru elektronicznego. Posiadam doświadczenie w pełnieniu funkcji pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz prywatnego.