Prawo rodzinne i opiekuńcze

blog-image
Udzielam pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Są to sprawy wyjątkowe, ponieważ łączą się z niezwykle dużym ładunkiem emocjonalnym ze strony osób, które powierzają mi ich prowadzenie. Z tej przyczyny podchodzę do nich ze szczególną rozwagą i zrozumieniem.
  • orzeczenie rozwodu bądź separacji
  • podział majątku wspólnego
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • alimenty
  • ustalenie kontaktów z małoletnim
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
  • związanych z pochodzeniem dziecka (ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa)
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
-->